het boek ‘Aan onze kant is het groener’ bestellen

Op 18 oktober 2018 is in het Containerhome van Voedseltuin Rotterdam het boek ‘AAN ONZE KANT IS HET GROENER. SOCIAAL ONDERNEMEN VOOR  EEN NIEUWE ECONOMIE’ gepresenteerd. Oogst van acht jaar  zaaien, schoffelen en oogsten bij Voedseltuin Rotterdam. Dit boek is vanaf de 18e voor € 15,00 ex btw (€ 15,90 inclusief btw) te bestellen via marionhennink@gmail.com. Van ieder verkocht boek komt € 5,00 ten goede aan Stichting Voedseltuin Rotterdam.

Achterflap:

“Wie duurzaam wil zijn moet geld hebben”, is een veel gehoorde klacht als het gaat over duurzaamheid, gezondheid en voedselinitiatieven. Particulieren met een krappe beurs kunnen zich geen lokale, gezonde en duurzaam geproduceerde seizoensgroenten veroorloven. Bij Voedseltuin Rotterdam ligt dat anders. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en een kleine beurs produceren er op duurzame wijze gezonde voeding voor zichzelf, elkaar en anderen. Ze dragen bij aan gezondheid en duurzaamheid en ondernemen voor een nieuwe economie.

De ontwikkelingen rond sociaal ondernemerschap zijn heel snel gegaan. Dat burgers sociaal ondernemen is al enige tijd geen nieuws meer. Tegenwoordig is de vraag vooral hoe burgers sociaal ondernemen, en wat we daarvan kunnen leren voor de ontwikkeling van een nieuwe – lokale, solidaire en cyclische – economie. De manier waarop Voedseltuin Rotterdam dat doet – deels publiek, deels privaat, deels collectief, en op grensvlak van sociaal werk, stadslandbouw en stadsontwikkeling – wordt in dit boek vanuit een bedrijfs-, bestuurs- en organisatiekundig perspectief belicht. Aan onze kant is het groener inspireert actoren die willen investeren in sociaal ondernemerschap en alternatieve bedrijfs- en organisatiemodellen en daarbij uitgaan van het perspectief en de kracht van maatschappelijk kwetsbare groepen. Het boek is bedoeld voor sociaal ondernemers, actieve burgers en ondernemende professionals op het snijvlak van sociaal werk, stadslandbouw en stadsontwikkeling en studenten op hogescholen en universiteiten die over de grens van hun eigen discipline en vanuit een sociaalecologisch perspectief willen bijdragen aan positieve gezondheid en duurzame ontwikkeling.

Erik Sterk is tien jaar sociaal ondernemer en zeven jaar betrokken bij Voedseltuin Rotterdam. Eerder schreef hij samen met Maurice Specht en Guido Walraven het boek ‘Sociaal ondernemerschap in de participatiesamenleving’. Als partner bij De Makers van Rotterdam en De Veldwerkers draagt hij bij aan de ontwikkeling van actief burgerschap en sociaal ondernemerschap.

Column Richard de Brabander uitgesproken bij de boekpresentatie op 18 oktober jl:

Een sterk verhaal

“U kent het ongetwijfeld allemaal het lied van onvervuld verlangen, een verlangen naar een andere tijd die achter de horizon ligt. De lichte stem van Liesbeth List en de sonore flegmatiek van Ramses Shaffy vermengen zich tot een melancholie: een gevoel van weemoed waarin hoop en vrees aarzelend om elkaar heen draaien: Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvel.

Dat klopt, zal Erik zeggen. Aan onze kant is het inderdaad groener. Maar laat dat ‘altijd’ maar weg. Het optimisme dat daaruit spreekt is niet het resultaat, maar het begin van aanmodderen, onderzoekend schoffelen, wieden en ineens inzien dat je goud in handen hebt.

Ramses en Liesbeth reiken naar die andere kant om te ontsnappen aan de sleur en van het burgerlijke bestaan die hun liefde zal doven. In hun vlucht ‘zien de anderen om ons heen niet verder dan dit ene dal’. Dat dal is dor en droog en bezaaid met clichés. Een monogamie, of moet ik hier zeggen een monocultuur, van versleten opvattingen en beelden, die elkaar hoogstens afwisselen, maar elkaar niet bevruchten. Ja, dat is inderdaad de dood in de pot.

Op de opleiding waar ik werk bracht ik een keer naar voren dat sociaal werk ook over bomen ging. Ik werd niet goed begrepen.

De docent psychologie dacht mijn kant te kiezen en vertelde dat zij haar studenten twee keer per jaar een boom liet tekenen. Wat volgde was een heel exposé over de boom als symbool voor de mens en dat we uit de tekening van de boom heel goed kunnen opmaken hoe we ons zelf zien, waar onze kwaliteiten liggen, wat onze uitdagingen zijn en hoe we de wereld beleven. En terwijl zij ons indringend en wijsneuzig aankeek zei ze: ‘De boom die ben jij’.

Dat lijkt mij sterk, sprak de docent filosofie haar tegen. Om vervolgens op een onbegrijpelijke manier uit te weiden over de boom van Descartes, die zijn wortels in de metafysica, dat wil zeggen in de lucht heeft hangen en door Pascal daarom een dode boom werd genoemd. Want ja, een boom die niet geworteld is in de grond kan zich niet voeden. Die levert enkel abstracte waarheden op.

De boom staat voor van alles symbool, behalve voor de natuur zelf.

Ik geef toe, ik schets een karikatuur, maar niet bezijden de waarheid. Het sociaal werk getuigt in veel opzichten van een monocultuur. Het richt zich eenzijdig op het versterken van eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van individuen die in een kwetsbare positie zitten.

Het wordt tijd dat het sociaal werk de structuren waardoor individuen in een kwetsbare positie gevangen blijven zitten doorbreekt. Wil het sociaal werk het welzijn van mensen vergroten, dan zal het zich ook zou moeten inzetten voor het behoud van de natuur, voor een schoner milieu en voor een ecologische rechtvaardigheid. Het zijn vaak ook de kwetsbare mensen in onze samenleving die het meest te lijden hebben van vuile lucht en vuil water. Het zijn de mensen met de kleine beurs die aan de meest vervuilde straten wonen.

Maar het vergroenen van het sociaal werk gaat verder dan dat. Het vraagt om een ander denken dan het doel-rationeel volgen van effectief geplaveide wegen. Om het sociaal werk te vergroenen zal de grond waarop we nu oogsten moeten worden omgeploegd en bemest. Van een permacultuur via een permabestuur naar een sociale permaopleiding. Alleen al in dit opzicht inspireert het boek van Erik. Erik introduceert een manier van permadenken, een polycultuur van ideeën over economie, ecologie, duurzaamheid, ambachten, stadsontwikkeling, bestuur en samenlevingsopbouw. Maar dat niet alleen. Erik brengt het samen met anderen in praktijk en laat zien dat het kan. Hij realiseert met anderen hier een kleine utopie. De wortels hangen hier niet in de gebakken lucht. En dàt, dames en heren, maakt het tot een sterk verhaal.”

Richard de Brabander, 18 oktober 2018