The Happy Infiltrators

Het Nieuwe Instituut

4 juni 2015

Twee makers aan het woord over innovatie in Het Nieuwe Instituut. Over horizontaal en verticaal knutselen. Over olifantenpaadjes en gebaande paden. Over gewenste innovatie, (on)bedoelde innnovatie, disruptieve innovatie, utopische innovatie en elitaire innovatie. Een steeds terugkerende vraag blijkt hoe lokale initiatieven zich verhouden tot taaie structuren waarmee ze onvermijdelijk te maken krijgen. Zijn wij soms de ‘happy infiltrators’ waar Frans Soeterbroek over spreekt in “Het nieuwe stadsmaken”? Je bemoeien met de lastige systeemwereld, maar dat op een manier doen waarbij je aan zet blijft, prettig ontregelt en snel impact hebt. Laten we het hopen. Aan de slag!