Creatieve leeromgevingen

Creatieve leeromgevingen, actieonderzoek, actieleren, actieacademie

6675

Professionalisering en lokale democratie

Erik Sterk bouwt en draagt bij aan stedelijke leeromgevingen waarin sociale en publieke professionals samen hun veranderende rol en functie in de samenleving onderzoeken. Met deze groepen onderzoeken ‘we’ –  o.a. met het lectoraat Dynamiek van de Stad en De Makers van Rotterdam – vanuit de praktijk naar de (gewenste) verhouding tussen professionalisering en lokale democratie.

nieuwe verhoudingen

Door ontwikkelingen in de stad, o.a. het opkomend maatschappelijk initiatief rondom allerlei maatschappelijke vraagstukken, ontstaan er spanningen tussen de representatieve democratie en participatieve democratie. Voor professionals in het sociale domein, zowel bij de gemeente als bij maatschappelijke instellingen, levert dat zowel nieuwe ruimte als vragen op. Zoals wat mag  ik, wat kan ik en wat moet vanuit mijn functie?

creatieve leeromgevingen

Met interessante lokale spelers gaan we de  komende jaren in aantrekkelijke leeromgevingen op zoek naar de verhouding tussen professionalisering en lokale democratie, waar het schuurt en hoe we tot oplossingen komen.

Voorbeelden van lopende en afgeronde leerkringen:

  • Leergang De Nieuwe Ambtenaar (een co-productie van het Lectoraat Dynamiek van de Stad van Inholland, Belvédère Verhalenhuis Rotterdam en Gemeente Rotterdam) met Els Desmet
  • Actieacademie, praktijkgericht onderzoek en onderwijs gericht op innovatie en ontwikkeling in het sociale domein (een productie van Social Work van Inholland) met o.a. Maurice Specht en Angelique Boel
  • Workshops bij Zicht op Rotterdam: “Hoe te overleven in de groene stad?” met Gina Kranendonk en “Burger-meester voor één dag” met Frans van der Horst
  • De Makers van Rotterdam, platform voor sociaal ondernemerschap en ondernemend burgerschap met Maurice Specht en Rineke Kraaij

Meer info

 http://www.inholland.nl/onderzoek/lectoraten/Dynamiek+van+de+stad/

 

 

Geef een reactie