Ondersteuning Lief & Leed Lab

Buro Erik Sterk ondersteunt het Lief & Leed Lab van Opzoomer Mee.

Op maandag 1 juni 2015 opent wethouder Hugo de Jonge om 18.00 uur in (locatie) de eerste bijeenkomst van het Lief & Leedlab van Opzoomer Mee. We nodigen u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Lief-en-leed

De Lief & Leedcampagne van Opzoomer Mee probeert in Opzoomerstraten de toegenomen onderlinge bekendheid en vertrouwdheid tussen bewoners te verzilveren in de vorm van meer burenhulp en aandacht voor elkaar. 400 van de 1830 Opzoomerstraten in Rotterdam ontwikkelen inmiddels hun eigen praktijk rond Lief en Leed. Niet omdat het beleid verandert, maar gewoon vanuit hun betrokkenheid met elkaar als buren, van onderop dus.

De verdere ontwikkeling van de Lief & Leedcampagne brengt – zeker in het licht van Het Nieuw Rotterdams Welzijn – nieuwe uitdagingen met zich mee. Hoe kun je in straten die niet actief zijn, ook een praktijk rond Lief & Leed op gang brengen? Hoe kunnen actieve straten zelf een goed beeld opbouwen van bewoners die hulp en aandacht behoeven en van bewoners die dit kunnen geven? Hoe kunnen Opzoomerstraten samenwerken met de formele wereld van zorg en welzijn. En hoe kunnen straten activiteiten in zelfbeheer ontplooien, bijvoorbeeld door zich te ontwikkelen tot een sociale onderneming of coöperatie.

Met behulp van 6 pilots wordt geprobeerd om antwoord te vinden op deze vragen. In het Lief & Leedlab wordt de voortgang van deze 6 pilots besproken en gekeken hoe ze vervolgd kunnen worden. En er wordt gesproken wat de opgedane ervaringen betekenen in het licht van het nieuwe welzijnsbeleid. at kun je wel en niet van bewoners in hun straat verwachten. Wat is er nodig? Eind 2015 hopen we de balans op te kunnen maken van het Lief & Leedlab.

Het Lief & Leedlab staat open voor bewoners, onderzoekers, beleidsmakers en functionarissen. We vragen u om mee te denken, mee te helpen, mee te praten. We hopen u dan ook op de eerste bijeenkomst van het Lief- & leedlaboratorium als deelnemer te mogen verwelkomen.