Leergang de nieuwe ambtenaar (inholland)

Een bijzondere leergang

2013-10-15 14.12.09

Leergang De Nieuwe Ambtenaar – een coproductie van het lectoraat Dynamiek van de Stad (Erik Sterk), Belvédère Verhalenhuis Rotterdam (Els Desmet) en de gemeente Rotterdam (Rabiaa Bouhalhoul).

U heeft wellicht eerder deelgenomen aan een bijeenkomst of conferentie over de transitie van onze verzorgingsstaat. De meesten van ons hebben een globaal idee waar we heen gaan: minder overheid en meer civil society. De echte vraag is natuurlijk wat er precies gaat gebeuren, welke consequenties dat heeft voor publieke dienstverlening en wat dat betekent voor de rol van ‘de nieuwe ambtenaar’. Die vragen vinden we veel lastiger om te beantwoorden. In de leergang ‘De Nieuwe Ambtenaar’ creëren we een leeromgeving waarbinnen we – gebruik makend van persoonlijke verhalen en ervaringen – gezamenlijk bouwen aan het functieprofiel van de toekomst. De deelnemers – ambtenaren van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling – geven vorm en inhoud aan de lokale participatiesamenleving en worden daarbij ondersteund door begeleiders van het lectoraat Dynamiek van de Stad en Belvédère Verhalenhuis Rotterdam.

Verhalenbundel

Een bundel van verhalen uit de eerste editie:

http://www.inholland.nl/onderzoek/Lectoraten/Dynamiek+van+de+stad/Nieuws/De+Nieuwe+Ambtenaar.htm?SourceGuid={1157566E-E0AC-4FFD-96FC-64F3A7770125}

Geef een reactie