Sociale innovatie & ‘onwijze initiatieven’

‘Onwijze initiatieven’ zouden we kunnen zien als niet bewezen interventies van nieuwkomers die, grotendeels op basis van gezond verstand en vaak onbedoeld, een disruptief effect hebben op de gevestigde orde op een bepaald gebied. Deze initiatieven helpen ons te zien hoe het anders en beter zou kunnen.
Sociale innovatie en onwijze initiatieven is een meerjarig programma van Buro Erik Sterk en interessante partners in de stad over verschuivingen in het denken over publieke waarde, overheid & economie, en de rol die ondernemende burgers daarin kunnen spelen (programma is in ontwikkeling)

Thema’s

  • de waarde van sociaal ondernemerschap 3.0
  • spanningen tussen de representatieve democratie en de directe democratie
  • sociale innovatie: de kracht van verbeelding
  • de gevarieerde samenleving en zijn omgangsvormen: zegt u het maar!
  • de architectuur van de participatiesamenleving

Inspiratie

Voorbeelden zoals de Leeszaal in Rotterdam-West geven inzicht in wat zich op dit moment in talrijke plaatsen en domeinen voltrekt. Er ontstaanin de publieke ruimte allerlei vormen van initiatief van onderop, vanuithet netwerk, waarbij publieke waarde door partijen anders dan de overheid wordt gerealiseerd. Soms op verzoek, vaak op eigen gelegenheid en met eigen motieven en bedoelingen. Soms krijgt de overheid bericht of is er een formeel verzoek; meestal echter niet en komt de overheid gaandeweg in aanraking met wat dan al een gevorderde praktijk is. Publieke waarde komt zo steeds meer in een gemengd veld tot stand, waarin over
heid, burgers, ondernemers, marktpartijen en maatschappelijke organisaties in allerlei onvergelijkbare verbanden aan het werk zijn.
In: Pop-up publieke waarde.Overheidssturing in de context van maatschappelijke zelforganisatie. Martijn van der Steen e.a., 2013

Producten

  • Publiek debat
  • Essays
  • Publieke interventies
  • Onderzoek

Geef een reactie