Nieuws buro erik sterk

mei15: een investering in leren en innoveren

De afgelopen maanden is met bevriende sociaal ondernemers in gesprek geweest over versterking van de samenwerking rondom leren en innoveren in de stad. Vanuit duurzame organisatieprincipes proberen we een antwoord te bieden op een groeiende behoefte aan professionalisering in het sociaal domein.

Het LeerKollektief ontwikkelt creatieve leeromgevingen voor publieke professionals (met Els Desmet en Anne Marie van de Wiel). De Makers van Rotterdam ondersteunt sociale innovatie in de stad:

  • ondersteuning CityLab010;
  • organisatie oefentraject Right to Challenge in Rotterdam;
  • To the Max! Krachtige intervisie voor en door sociaal ondernemers;
  • FEAST

Vanwege een groeiende vraag naar leren en innoveren wordt het tijd om na te denken over versterking van de samenwerking. Wordt vervolgd!

JAN15: Actieacademie: pop up denk en doekracht in de wijk

Op maandag 1 december is de actieacademie van start gegaan: pop-up denk- en doekracht in de wijk. De actieacademie is een praktijkgericht antwoord op transformaties en leervragen in het sociale domein die vanuit een synergie tussen beroepspraktijk en beroepsonderwijs resulteert in een nieuwe kijk op het stimuleren van maatschappelijke ontwikkeling en in nieuwe maatschappelijke verbindingen. De actieacademie gaat er vanuit dat het stimuleren van maatschappelijke ontwikkeling een ‘gemengde praktijk’ is, waarin zowel burgers, ondernemers, professionals, politici, ambtenaren als maatschappelijke organisaties een belangrijke inhoudelijke bijdrage kunnen leveren.

2014-12-01 16.21.50

Het leren kennen van de mogelijkheden en beperkingen van maatschappelijk initiatief, social work en sociaal ondernemerschap in de participatiesamenleving via onderzoek en ontmoeting, om kennis te ontwikkelen over de transformatie naar minder verzorgingsstaat en meer participatiesamenleving, is één ding. Maar om het beroepsonderwijs en de beroepspraktijk te kunnen duurzaam te kunnen vernieuwen en versterken, denken wij dat een stedelijke leeromgeving nodig is. Een ruimte waarin beroepspraktijk en beroepsonderwijs samen leren van nieuwe praktijken gericht op maatschappelijke ontwikkeling, o.a. door actie-onderzoek en actie-leren.

Sept14: Burgermeester voor één dag

Op 27 augustus organiseerde ik samen met ruimtelijke vormgever Frans van der Horst de workshop “Burger-meester voor één dag” bij Zicht op Rotterdam. De deelnemers gingen op zoek naar de sociale en fysieke ‘architectuur’ van de participatiesamenleving. Welke vormgeving kiezen ‘burger-meesters’ als zij het voor het zeggen hebben?De resultaten waren veelbelovend: de ‘burger-meesters’ ontwikkelden inspirerende FREE ZONES voor de participatiesamenleving. Creatieve sociale en politieke ruimtes bedoeld voor overbruggen, ondernemen, ‘onderleggen’ en overleggen …