De Makers van Rotterdam: FEAST en meer …

Dossier#deMakersvanRotterdam

De Makers van Rotterdam is een platform voor sociaal ondernemerschap gericht op het delen van kennis en ervaring. Een onafhankelijk platform voor kennisontwikkeling en deling.

Recente projecten:

  • Ondersteuning CityLab010
  • Oefentraject Right to Challenge in Rotterdam
  • To the Max! Krachtige intervisie voor en door sociaal ondernemers
  • FEAST

 

20130617-DSC_6376

http://www.demakersvanrotterdam.nl

Als makerscollectief werken De Makers van Rotterdam ook als verbinder tussen maatschappelijke initiatieven en lokale overheden. Met als doel: het stimuleren van maatschappelijke initiatieven en het vergroten van het aansluitingsvermogen daarop van lokale overheden.

erik@demakersvanrotterdam.nl

Activiteiten en bijzonderheden

  • Organisatie ‘Zicht op Rotterdam’, een werkweek voor volwassenen over de gedroomde stad op het eiland van Brienenoord. http://zichtoprotterdam.wordpress.com/
  • Organisatie FEAST I, II, III (2013, 2014)
  • Stad-safari gemeentelijke ambtenaren naar Leeszaal West, Voedseltuin Rotterdam en Belvédère Voedseltuin Rotterdam (2014)
  • Brede reflectiebijeenkomst over de ontwikkeling van een participatieleidraad voor de gemeente Rotterdam (2013)
  • Boek ‘Sociaal ondernemerschap in de participatiesamenleving. Van de brave naar de eigenwijze burger’ (Sterk, Specht, Walraven, 2013).
  • Lancering platform de Makers van Rotterdam (2013)

 

 

Geef een reactie