The Happy Infiltrators

Het Nieuwe Instituut 4 juni 2015 Twee makers aan het woord over innovatie in Het Nieuwe Instituut. Over horizontaal en verticaal knutselen. Over olifantenpaadjes en gebaande paden. Over gewenste innovatie, (on)bedoelde innnovatie, disruptieve innovatie, utopische innovatie en elitaire innovatie. Een steeds terugkerende vraag blijkt hoe lokale initiatieven zich verhouden tot taaie structuren waarmee ze onvermijdelijk Lees meer overThe Happy Infiltrators[…]

Right to Challenge

2015: rapport ‘zo kén het ook!’ In opdracht van de gemeente Rotterdam onderzochten de Makers van Rotterdam samen met drie initiatieven (Buurtlab, Wijkcoöperatie Afrikaanderwijk en Wilskracht Werkt) en enkele ambtenaren van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling wat het betekent om als stad partijen op te roepen/uit te nodigen om de overheid te challengen. Om deze betekenis Lees meer overRight to Challenge[…]

Nieuws buro erik sterk

mei15: een investering in leren en innoveren De afgelopen maanden is met bevriende sociaal ondernemers in gesprek geweest over versterking van de samenwerking rondom leren en innoveren in de stad. Vanuit duurzame organisatieprincipes proberen we een antwoord te bieden op een groeiende behoefte aan professionalisering in het sociaal domein. Het LeerKollektief ontwikkelt creatieve leeromgevingen voor Lees meer overNieuws buro erik sterk[…]

Creatieve leeromgevingen

Creatieve leeromgevingen, actieonderzoek, actieleren, actieacademie Professionalisering en lokale democratie Erik Sterk bouwt en draagt bij aan stedelijke leeromgevingen waarin sociale en publieke professionals samen hun veranderende rol en functie in de samenleving onderzoeken. Met deze groepen onderzoeken ‘we’ –  o.a. met het lectoraat Dynamiek van de Stad en De Makers van Rotterdam – vanuit de Lees meer overCreatieve leeromgevingen[…]

Sociaal ondernemerschap & sociaal werk

Boek Sociaal ondernemerschap in de participatiesamenleving. Van de brave naar de eigenwijze burger (Sterk, Specht en Walraven, 2013): “De ontwikkelingen rond sociaal ondernemerschap zijn de laatste jaren heel snel gegaan. Volgens Bornstein en Davis (2010) zijn we inmiddels toe aan sociaal ondernemerschap 3.0. Aanvankelijk ging de aandacht vooral uit naar sociaal ondernemers en vernieuwende denkers Lees meer overSociaal ondernemerschap & sociaal werk[…]

Sociale innovatie & ‘onwijze initiatieven’

‘Onwijze initiatieven’ zouden we kunnen zien als niet bewezen interventies van nieuwkomers die, grotendeels op basis van gezond verstand en vaak onbedoeld, een disruptief effect hebben op de gevestigde orde op een bepaald gebied. Deze initiatieven helpen ons te zien hoe het anders en beter zou kunnen. Sociale innovatie en onwijze initiatieven is een meerjarig programma Lees meer overSociale innovatie & ‘onwijze initiatieven’[…]

Leergang de nieuwe ambtenaar (inholland)

Een bijzondere leergang Leergang De Nieuwe Ambtenaar – een coproductie van het lectoraat Dynamiek van de Stad (Erik Sterk), Belvédère Verhalenhuis Rotterdam (Els Desmet) en de gemeente Rotterdam (Rabiaa Bouhalhoul). U heeft wellicht eerder deelgenomen aan een bijeenkomst of conferentie over de transitie van onze verzorgingsstaat. De meesten van ons hebben een globaal idee waar Lees meer overLeergang de nieuwe ambtenaar (inholland)[…]

De Makers van Rotterdam: FEAST en meer …

Dossier#deMakersvanRotterdam De Makers van Rotterdam is een platform voor sociaal ondernemerschap gericht op het delen van kennis en ervaring. Een onafhankelijk platform voor kennisontwikkeling en deling. Recente projecten: Ondersteuning CityLab010 Oefentraject Right to Challenge in Rotterdam To the Max! Krachtige intervisie voor en door sociaal ondernemers FEAST   http://www.demakersvanrotterdam.nl Als makerscollectief werken De Makers van Lees meer overDe Makers van Rotterdam: FEAST en meer …[…]

Partners buro erik sterk

Samen/werken in netwerken Buro Erik Sterk is een advies- en onderzoeksbureau met een sterk netwerk onder professionals in de stad. Allen werkzaam als ‘urban professional’ op hun eigen vakgebied. Allen persoonlijk en vakmatig geïnteresseerd in het maken van de stad en het versterken van het potentieel van (kwetsbare) bewoners. Als netwerk zijn we in staat Lees meer overPartners buro erik sterk[…]