buroeriksterk.nl

sociaal ondernemer

Advisering Cavent

Buro Erik Sterk ondersteunt zorgorganisatie Cavent bij de ontwikkeling van een woon- en werkladder. https://www.cavent.nl/